Với các thế hệ giáo viên, học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thầy giáo Phạm Nhượng là một người hiệu trưởng đánh kính và là người để lại rất ...