Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2018 - 2019, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có 3 thủ khoa ở các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học.